Období: září 2021

Letos na podzim zvítězilo „Paris Street Shooting“

Courtneied.blogerka.cz (») | 29. 9. 2021 | přečteno: 95× | komentáře: 0
Ačkoli každý vnímá módu odlišně, pro širokou veřejnost móda rozhodně není totéž jako výrazné, přehnané, příliš silné oblékání. Koneckonců, život není jeviště. Příliš směšná barevná kolokace nebo používání prvků vás pouze způsobí, že budete nekompatibilní s vnějším světem, a dokonce i váš temperament bude vážně ohrožen. číst dál

Čtyřicetileté ženy potřebují vědět, jak nosit

Courtneied.blogerka.cz (») | 27. 9. 2021 | přečteno: 94× | komentáře: 0
Ženy různého věku různě chápou módu a poskytnou také zpětnou vazbu k myšlenkám různých věkových skupin, když je nosí. U žen středního věku je obvykle vidět něžné, elegantní a velkorysé intelektuální kouzlo. osobnost mladých dívek je odlišná. číst dál

Lidé s dobrým oblečením budou znát tyto čtyři styly oblékání

Courtneied.blogerka.cz (») | 23. 9. 2021 | přečteno: 98× | komentáře: 0
Očividně se jedná o stejný jediný produkt, proč je účinek při nošení zcela odlišný. Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že jste si nevybrali správné párovací dovednosti. Ačkoli se jedná o stejný jediný produkt, ale při použití různých dovedností pro přizpůsobení jsou zjevné efekty zjevně odlišné. číst dál

Jak si mohou matky ve středním věku rychle vylepšit oblečení?

Courtneied.blogerka.cz (») | 17. 9. 2021 | přečteno: 83× | komentáře: 0
U žen středního věku vždy upřednostňují ty styly, které kombinují temperament a módu. I obyčejná trička a kalhoty se širokými nohavicemi vždy interpretují jako výjimečné a módní. číst dál

52letá Yoshiko Tomioka by to nosila

Courtneied.blogerka.cz (») | 15. 9. 2021 | přečteno: 101× | komentáře: 0
Mnoho žen má úzkost z věku, strach z těla a z vzhledu a vždy dokážou zjistit své vlastní nedostatky. Ve skutečnosti složení celkového obličeje žen úzce souvisí s jejich oblečením, obrazem a temperamentem. Velikost věku, tlusté nebo hubené tělo neovlivní jejich smysl pro módu. Ženy středního věku se mohou naučit, jak nosit 52letý japonský různý model Yoshiko Tomioka, který je jednoduchý a pokročilý, stylový a decentní a díky kterému budete krásná. číst dál

Oblékání na podzim je jednoduché a pokročilé, získejte tyto oblékací schopnosti

Courtneied.blogerka.cz (») | 13. 9. 2021 | přečteno: 87× | komentáře: 0
Bez ohledu na to, jak se móda vyvíjí, existuje styl oblékání, který vždy upřednostňovaly tisíce žen, a to je jednoduchý styl. Jednoduchý styl ví, jak „nechat prázdno“, nebýt okázalý nebo přehnaný, a dokáže naplno rozvinout texturu praktických modelů. Čím je žena starší, tím více chápe kouzlo jednoduchosti. Obzvláště po pádu je oblékání jednoduché a velkorysé, což šetří čas i námahu a odpovídá temperamentu ženy ve středním věku. číst dál

Když jí je tém?? 50 let, vypadá velmi sta?e a jako show používá „Main Street“

Courtneied.blogerka.cz (») | 10. 9. 2021 | přečteno: 84× | komentáře: 0
Možná, že když mnoho lidí dosáhne v?ku 50 let, ztratí kv?li vráskám a prošediv?lým vlas?m sebev?domí a mají pocit, že už není d?ležité, zda jsou oble?ené nebo ne. Ale v mnoha p?ípadech oblékání a oblékání neznamená, že vypadáme tak krásn?, ale zp?sob, jak ukázat náš módní postoj a temperament, který vám umožní ukázat krásu, která p?esahuje vzhled a v?k. číst dál

Ženy, kterým je p?es ?ty?icet, mají krátké vlasy a pamatují si tato „3 ne“

Courtneied.blogerka.cz (») | 7. 9. 2021 | přečteno: 91× | komentáře: 0
?ty?icetiletá žena je p?ed?lem pro ženy. R?zné fyzické ukazatele za?ínají klesat, kvalita pokožky a vlas? je také mnohem horší než d?íve a stav a temperament jsou náchyln?jší ke zrání. Je snazší ukázat stá?í. číst dál

Žena st?edního v?ku m?že nosit více širokých nohavic

Courtneied.blogerka.cz (») | 2. 9. 2021 | přečteno: 86× | komentáře: 0
S p?íchodem podzimu teplota pomalu klesala a každý m?že cítit stopu chladu. A?koli se zdá, že podzim není tak barevný jako léto, je pom?rn? monotónní, ale na podzim nejsou typy oble?ení, které lidé obvykle nosí, menší než v lét?. číst dál